Menu

Blog tin tức

Hướng dẫn chọn size giày

 CÁCH TÍNH SIZE GIÀY DA CAO CẤP PAVIA.VN

- Quý khách đi tất vào chân ( tất vẫn đi thường ngày: giày/mỏng ), đặt bàn chân lên trên một tờ giấy và vẽ một đường ở gót chân, một đường điểm ở ngón chân dài nhất - Đo độ dài từ gót chân đến điểm ngón chân dài nhất. Đối chiếu với bảng kích thước tương ứng bên cạnh.

Tin tức khác

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
order

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây

order

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây